Công ty TNHH Đầu Tư Nam Á

Thế mạnh của chúng tôi là có thể sản xuất băng dính theo yêu cầu của khách hành : In logo, thông tin giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ lên băng dính, gia công sản xuất các kích thước đặc biệt...

.
Băng dính giấy mỹ văn dùng cho ngành công nghiệp sơn .