Máy phân cuộn 1300

Máy phân cuộn 1300
Nhận cung cấp dây chuyền sản xuất các loại băng keo 
Điện thoại đặt hàng - Thiết kế maqueet băng dính in 0904.130555/0988.646714